ALES GROUPE

15 Haziran 2017, Paris


7 Haziran'da, UFC-Que Choisir Kuruluşu "Kozmetikte istenmeyen maddeler" üzerine bir dosya yayınladı. "İstenmeyen" olarak tanımlanan ve 1.000'den fazla ürün bu dosyada belirtilmektedir.

8 Haziran'da, 60 milyon tüketici “toksik olmayan kozmetikler” adında sağlıklı ve güvenilir ürünlere yönelik bir kılavuz yayınladı. Bu listede yer almayan ürünlerin beklenmedik sonuçları ve etkileri olabileceği de bu kılavuzda belirtildi.

Rakiplerimizinki gibi, ürünlerimizin bir kısmı, UFC-Que Choisir'e göre, istenmeyen (örneğin, bütilparaben, siklopentasiloksan, BHT) olarak kabul edilen bileşenler içerdikleri için eleştirilmiştir.

Tüketicilere kullandıkları ürünler hakkında bilgi aktarmak bir zorunluluktur, bu kuruluşlar yayınladıkları kılavuzlar ile bu görevi yerine getirmektedir.
Bu durumdan yola çıkarak biz de tüm ürünlerimizin üzerinde alerjenlerden, ham maddelerine kadar detaylı içerik bilgisini belirtiyoruz.

Bu bilgi tüm tüketicilerimiz için ve özellikle de belirli maddelere karşı alerjisi olanlar için oldukça önemlidir. Çünkü bu kişiler ilgili içerikler doğrultusunda ürünü kullanıp kullanmama kararı vermektedir.

Bununla birlikte bir üründe istenmeyen veya toksik yapıda olduğu belirtilen bir içerik için, kullanılan doz ne olursa olsun, bilgi amalgamına itiraz ediyoruz. İlgili içerik yürürlükteki düzenlemelere tabi tutuluyor.
Bu içeriklerin kullanımı, yönetmeliklere uygun olarak ve tehlikelerini düzenli olarak değerlendiren Avrupalı bilim uzmanları tarafından değerlendirilerek gerçekleşmektedir. Bilim uzmanları ilgili içeriklerin aynı zamanda potansiyel risk alanlarını da (gıda, kozmetik, çocuklar, cildin hassas bölgeleri, vb. ) kontrol etmektedir.
"
Bu değerlendirmeler, örneğin, 2015'te yasaklanan izobutilparaben gibi, güncel yönetmelik ve kurallar dikkate alınarak yapılmaktadır.
"
İçeriklerimiz ile ilgili herhangi bir düzenleme veya bilimsel uzman görüşü, formüllerimizin revize edilmesine ve yeni gereksinimlere uyum sağlamamıza sebep olmaktadır.
UFC'de LIERAC ürünleri için atıfta bulunulan fenoksietanol (kimyasal koruyucu) ve etilheksil metoksisinamat (filtre) içeriklerin kozmetik ürünlerde kullanılması onaylanmıştır: Kanıtlanmış bilimsel veriler ışığında uzman görüşleri belirtilerek, belirtilen maksimum dozdan daha fazla kullanılmaması şartıyla onaylanmıştır.
Ürünlerimizin kalitesiyle ilgili olarak, piyasaya sürülmeden önce geliştirilmelerinin her aşamasında kontrol prosedürlerine tabidirler. 
Bizim görevimiz, ürünlerimizin kullanım risklerini makul ve öngörülebilir koşullarda tüketicilerimize açıklamaktır:
Eşsiz tecrübemiz ile
Sıkı düzenleme ve prosedürleri gözeterek
Ürünlerimizi tüketici ile buluşturmadan önce olası riskleri test ederek
İlgili kuruluşların kontrollerini yapmasını sağlayarak
Ürünlerimiz tüketici ile buluşmadan uzman medikal kadromuz tarafından ürün güvenilirliği sağlanarak

Tüketicilerimizin güvenliğini ve memnuniyetini ön planda tutarak, 40 yılı aşkın bir süredir sadık müşterilerimizin güvenini tazeliyoruz!


Anne-Sophie DUSSERT
Araştırma & Geliştirme Müdürü