Site,

Sermayesi 28 242 236 euro olan,

Åžirket merkezi 99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANSA adresinde bulunan,

Telefon numarası +33 (0)1 34 23 50 00, faks numarası +33 (0)1 34 23 50 01 olan,

ALÈS GROUPE ÅŸirketine aittir.                                                                                                                                        

RCS/SIREN 399 636 323 –  SIRET/INSEE 399 636 323 00020 – APE NAF 741 J

 Telif Hakkı

  • Bu sitede yer alan marka ve logolar ALÈS GROUPE ÅŸirketi tarafından konulmuÅŸ markalardır. Sitede yer alan söz konusu marka veya logoların herhangi birisine hiçbir lisans ve kullanım hakkı verilmeyecek, dolayısıyla bunlar sahibinin önceden ve yazılı rızası olmaksızın kullanılamayacaktır. ALÈS GROUPE ÅŸirketi ceza davası vakaları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının herhangi bir ihlali durumunda yasal iÅŸlem yapma haklarını saklı tutar.
  • Sitede yayınlanan tüm belgelerin teksirine sadece kiÅŸisel bilgi amaçlı olması halinde izin verilir. Bu teksirlerin tüm diÄŸer kullanımları ve özellikle ticari kullanımı, ALÈS GROUPE ÅŸirketinin önceden ve yazılı mutabakatı haricinde, kesinlikle yasaktır.

Yükümlülükler 

  • Bu site aracılığıyla eriÅŸilebilen bilgilerin tümü ÅŸimdiki haliyle düzenlenmiÅŸtir. ALÈS GROUPE ÅŸirketi, sarih ve zımni hiçbir garanti vermez ve bu siteye eriÅŸimden veya bu sitenin kullanımından kaynaklanabilecek, bilgi sistem veya kullanıcı ekipmanını bozabilecek tüm arıza veya virüsler de dâhil, hiçbir sorumluluÄŸu üzerine almaz.
  • ALÈS GROUPE ÅŸirketi, ne bu sitedeki içeriÄŸin doÄŸruluÄŸundan, ne de içeriÄŸin hata ve eksikliklerinden sorumludur. Söz konusu bilgilerin kullanımındaki tek sorumlu kullanıcıdır.
  • ALÈS GROUPE ÅŸirketi, sebebi, asıl nedeni, doÄŸası veya sonuçları her ne olursa olsun, herhangi birisinin siteye eriÅŸiminin veya eriÅŸimin imkânsızlığının, aynı zamanda doÄŸrudan veya dolaylı olarak bu siteden kaynaklanan herhangi bir bilgiye atfedilmiÅŸ, sitenin ve/veya hesabın kullanımının yol açtığı, hem doÄŸrudan hem dolaylı, hiçbir türlü zarardan sorumlu tutulamaz.
  • Kullanıcı kamusal veya cezai bir sorumluluÄŸa yol açabilecek hiçbir bilgiyi bu siteye aktaramayacağını ve yine bu sıfatla, yasadışı, asayiÅŸe aykırı veya iftira içeren bilgilerin bu site aracılığıyla ifÅŸa edilmeyeceÄŸini taahhüt eder.
  • ALÈS GROUPE ÅŸirketinin dışındaki, mevcut siteyle aralarında hipermetin baÄŸlantısı bulunan siteler, ALÈS GROUPE ÅŸirketinin kontrolü altında deÄŸildir; ALÈS GROUPE ÅŸirketi, dolayısıyla, bu sitelerin içerikleri konusunda tüm sorumluluÄŸu reddeder. DiÄŸer sitelere yönlendiren bu baÄŸlantılar, hiçbir durumda, ALÈS GROUPE ÅŸirketi ve bu siteler arasında bir onama veya ortaklık oluÅŸturmaz; bu siteler kendilerine has kullanım koÅŸulları ve özel hayatın korunması politikalarına tabidir.

Hosting Åžirketi

ALÈS GROUPE ÅŸirketinin websitelerinin hostluÄŸunu :68 rue du Faubourg saint Honoré75008 Paris – Fransa adresindeki +33 (0)1 70 13 70 00 telefon numaralı Claranet Åžirketi yapmaktadır. Veri koruma, Gizlilik politikası, Bilgi toplama ve kullanımı, KiÅŸisel veri koruma hak. Sitede gezindiÄŸiniz zaman, ALÈS GROUPE saÄŸladığınız veriyi toplayabilir. Toplanan veriler yalnızca ALÈS GROUPE içerisinde kullanılır. 6 Ocak 1978 tarihli, 78-17 sayılı veri koruma kanununun 34. madde hükümlerine göre siteye adreslerini veya diÄŸer özel bilgileri bırakan herhangi biri, aÅŸağıdaki adrese baÅŸvurarak, ilgili kiÅŸisel bilgilere eriÅŸim, bu bilgileri düzeltme, inceleme veya ortadan kaldırma hakkına sahiptir. Bu hakkınızı kullanmak için lütfen ulaşın:

SERVICE CONSOMMATEURS ALES GROUPE 
(Alès Group Customer Service Department)
89 rue Salvador Allende
B.P 40028
95871 BEZONS Cédex
Tel. +33 (0)1 34 23 50 00
Fax +33 (0)1 34 23 50 01
Email  : info@alesgroupe.com

Bültenler

SaÄŸladığınız bilgiler, tercih ettiÄŸiniz bültenleri size göndermek için de kullanılabilir. Bültenlerde her zaman bültenin ismi ve konusu belirtilir. EÄŸer bültenleri almak istemiyorsanız, bültenden çıkmak için bültenler sayfasının alt kısmındaki çıkış linkini tıklayın.

Çerezler

ALÈS GROUPE websitesini ziyaret ettiÄŸinizde bilgisayarınıza çerezleri kurma hakkını saklı tutar. Sitemizdeki gezintisi ile ilgili bilgiler (ziyaret ettiÄŸiniz sayfalar, tarih, saat, …) kaydedilir. Çerezlerin kullanımı hizmetlerimizi geliÅŸtirmemizi ve size daha iyi bir hizmet vermemizi saÄŸlar. Ä°nternet tarayıcınızın seçeneklerinden çerezlerin kullanımını devre dışı bırakabilir veya kabul parametrelerini deÄŸiÅŸtirebilirsiniz.

Siteye EriÅŸim

ALÈS GROUPE ÅŸirketi, kendi takdirine göre herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple ve önceden bildirmeksizin sitenin tamamına veya bir kısmına (içerik, fonksiyonlar veya geçerlilik gibi ÅŸeyleri de kapsar) eriÅŸimi deÄŸiÅŸtirme, sonlandırma veya kesintiye uÄŸratma hakkını saklı tutar.